601 36 93 93

      equistro@wp.pl

Nasza Oferta

Konie na sprzedaż

Ułani

Gadżety

memorialII Memoriał płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego

ELIMINACJE MISTRZOSTW POLSKI MILITARI
pod patronatem Federacji Kawalerii Ochotniczej

Wierzawice - 01-03 sierpnia 2014 r.

Celem zawodów jest popularyzacja tradycji kawalerii II Rzeczypospolitej poprzez nawiązanie do odbywających się w okresie międzywojennym Zawodów Konnych o Mistrzostwo Wojska Polskiego. Organizatorzy to:

Szwadron Podkarpacie w barwach 20 PU im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Klub Jeździecki ”Equistro” Wierzawice.

Eliminacje Mistrzostw Polski Militari przeprowadzone będą w siedmiu próbach:

 • ocena wyglądu konia, rzędu i jeźdźca,
 • ujeżdżenie,
 • jazda terenowa przez przeszkody (cross),
 • strzelanie,
 • skoki przez przeszkody,
 • władanie lancą konno,
 • władanie szablą konno.

 

MILITARI - PROGRAM ZAWODÓW

31.07.2014 - czwartek
20:00 - Odprawa techniczna

01.08.2014 - piątek
08:00 - Przegląd weterynaryjny
09:00 - Próba ujeżdżenia
16:00 - Próba terenowa oraz równolegle konkurs strzelania
20:00 - Ognisko integracyjne

02.08.2014 - sobota
08:00 - Przegląd weterynaryjny
09:30 - Próba skoków przez przeszkody (LL 90cm konkurs zwykły)
21:00 - Uroczysty bankiet, koncert orkiestry Szwadronu Podkarpacie

03.08.2014 - niedziela
8:00 - Przegląd weterynaryjny
9:30 - Msza święta
14:00 - Próba władania lancą i szablą, dekoracja i wręczenie nagród

 

 

 • Charakterystyka prób i punktacja:

  We wszystkich próbach zawodnik, po otrzymaniu sygnału do startu, ma 35 sekund na rozpoczęcie próby.

  • Konkurencje jeździeckie (próby ujeżdżenia, skoków przez przeszkody i terenowa) rozgrywane i punktowane są wg Regulaminu Zawodów Krajowych we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w klasie LL.
  • Ocena wyglądu konia, rzędu i jeźdźca oraz zachowanie

  Ocenie podlegają:

  • Kawalerzysta: umundurowanie z oporządzeniem i uzbrojenie,
  • Rząd kawaleryjski: siodłanie, troczenie i kiełznanie konia,
  • Koń: zachowanie, czystość i kondycja
  • Meldunek i chwyty bronią: lanca i szabla,
  • Ogólne wrażenie

  Podstawowym kryterium oceny jest schludność, sensowność oraz zgodność z przedstawionymi wzorcami.

  Punktacja – od 0 do 10 pkt. karnych za każde z pięciu kryteriów:

  Punktacja i obliczenie wyniku: maksymalna liczba punktów karnych 50. Sumę ocen sędziów dzieli się przez liczbę sędziów dla otrzymania średniej.

  Mundur (garnizonowy) z oporządzeniem powinien składać się z: czapki, kurtki, spodni, butów z ostrogami oraz pasa głównego. Mundur powinien być zgodny z regulaminem FKO lub formacji, którą reprezentuje zawodnik, regulamin powinien być dostarczony komisji sędziowskiej na początku zawodów. W przypadku braku regulaminu, mundur powinien być zgodny z przepisami z roku 1938. Nie jest dopuszczalny współczesny mundur polowy z materiału w kamuflaż. Oznaki i odznaczenia na mundurze kawalerzysty powinny mieć potwierdzenie w odpowiednich dokumentach. Dodatkowe elementy oporządzenia nie są oceniane na plus, jednak w przypadku wadliwego ich założenia mogą być ocenione in minus.

  Uzbrojenie podlegające ocenie składa się z lancy oraz szabli (oficerowie i szeregowcy). Ocenie podlega stan broni oraz sposób jej noszenia. Rząd kawaleryjski składa się z kantarouzdy z kiełznem wojskowym z uwiązem oraz siodła wojskowego z czaprakiem i sakwami z pakunkiem przednim i tylnym. Sposób troczenia siodła wg. Regulaminu FKO lub formacji reprezentowanej przez zawodnika lub wg. Regulaminów kawalerii II RP z 1938 r. Wewnętrzne regulaminy troczenia powinny nawiązywać do wzorów kawalerii przed- lub powojennej oraz być sensowne i estetyczne.

  Koń powinien być wyczyszczony, starannie okuty lub rozczyszczony, rząd powinien być do niego dokładnie dopasowany.

  Zachowanie kawaleryjskie zawodnika: prosta regulaminowa sylwetka na koniu i na ziemi, prawidłowe, śmiałe meldowanie się komisji sędziowskiej, prawidłowe trzymanie i chwyty bronią. Obowiązują wzorce wg. regulaminu wyszkolenia kawalerzysty konno i pieszo z 1938 r.

  • Strzelanie:

  Natychmiast po ukończeniu jazdy terenowej przez przeszkody zawodnik zsiada z konia, oddaje go luzakowi i wchodzi na stanowisko strzeleckie gdzie oddaje pięć strzałów do tarczy w postawie strzeleckiej stojąc. Ma na to czas do momentu podejścia następnego zawodnika.

  Maksymalna liczba punktów: 50.

  Punkty uzyskane z trafień w próbie strzelania przeliczane są na punkty karne- zdobyte punkty odejmujemy od maksymalnej liczby punktów możliwej do zdobycia.

  • Władanie bronią białą
  • Nie jest dopuszczalny powtórny najazd na pozornik (powtórny najazd na ten sam pozornik eliminuje zawodnika z konkursu).
  • Obowiązuje używanie lanc bojowych. Stalowy grot, tylec, temblak, pętla lub tuleja przy strzemieniu. Minimalna długość lancy 280 cm., minimalna waga 1,3 kg.
  • Przy szabli obowiązkowo temblak.
  • Komisja sędziowska może wstrzymać przejazd, jeżeli braki w wyszkoleniu kawalerzysty mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konia i obsługi placu.
  • Płazowanie konia szablą lub popędzanie uderzeniem lancy będzie karane dyskwalifikacją zawodnika z zawodów.
  • Przejazd odbywa się na normę czasu. Norma czasu zostanie podana po ustawieniu toru pozorników. Przekroczenie normy czasu – za każdą rozpoczętą sekundę – 3 pkt. karne.
  • Pozorniki należy zwalczać w galopie. Pozorniki zwalczone w innym chodzie nie zostaną zaliczone – 10 pkt. karnych.
  • Lanca – każdy pozornik zwalczony prawidłowo – 0 pkt. karnych, nieprawidłowo – 10 pkt. karnych, zrzucone kółko – 5 pkt. karnych
  • Szabla – łoza ścięta (dwie części) – 0 pkt. karnych, łoza złamana – 5 pkt. karnych, pozostałe pozorniki prawidłowo pokonane – 0 pkt. karnych, nadcięta łoza, zrzucone kółko,– 5 pkt. karnych
  • Zgubienie broni - 100 pkt. karnych, zgubienie części umundurowania lub wyposażenia – 20 pkt. karnych.
  • W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu w konkurencjach władania bronią decyduje czas.

   

  Władanie lanca konno:

  W skład tej próby mogą wejść następujące elementy:

  • pchnięcie w prawo w przód;
  • pchnięcie w lewo w przód;
  • pchnięcie w prawo w dół (również w skoku);
  • pchnięcie w lewo w dół;
  • uderzenie drzewcem w prawo;
  • uderzenie drzewcem w lewo;
  • zasłona "młyńcem głowę chroń";
  • zbieranie pierścieni z prawej;
  • z lewej strony;
  • uderzenia tylcem;
  • zasłona "młyńcem bij" w stój

   

  Władanie szabla konno:

  W skład tej próby mogą wejść następujące cięcia i pchnięcia:

  • z góry w prawo;
  • z góry w lewo;
  • cięcie z dołu;
  • cięcie od ucha;
  • pchnięcie stojącego manekina w lewo w skoku, w prawo w skoku;
  • pchnięcie leżącego worka, w prawo w dół;
  • zbieranie pierścieni z prawej i lewej

  Odległości między pozornikami wynosi od 10 do 20 m.

 • Klasyfikacja „Eliminacji Mistrzostw Polski Militari:

  1. Prowadzona jest wyłącznie klasyfikacja indywidualna. Zwycięża zawodnik, który we wszystkich próbach uzyska łącznie najmniejszą liczbę punktów karnych.
  2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o zwycięstwie decyduje lepszy wynik próby władania bronią białą.
  3. Zawodnik, który nie ukończy jednej z prób, niezależnie od sumy uzyskanych punktów, nie może w klasyfikacji generalnej zająć wyższego miejsca od osób, które ukończyły wszystkie próby.
  4. Po ogłoszeniu wyników danej próby lub końcowych - czas na zgłoszenie protestów do komisji odwoławczej: 15 min. Po w/w czasie protesty nie będą uwzględniane.
  5. W przypadku protestów i reklamacji obowiązuje kaucja w wysokości 100 PLN.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Nagrody:

  W klasyfikacji końcowej militari za zajęcie:

  • I miejsca- siodło oficerskie wz. 36
  • II miejsca- szabla użytkowa wz. 34
  • III miejsca- lanca francuska

  Nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca w konkurencji skoków, próby terenowej, ujeżdżenia, szabli i lancy (łącznie).

  Flot’s dla wszystkich uczestników.

 • Organizator zapewnia nieodpłatnie:

  • stajnię polową dla koni w okresie od 31.07-03.08.2014
  • zakwaterowanie ludzi w namiotach – śpiwory, itp. we własnym zakresie
  • wyżywienie dla zawodników i szefa ekipy w trakcie zawodów.

  Wpisowe wynosi 80 PLN od pary (koń i jeździec)

 • Uczestnictwo:

  • Minimalny wiek uczestników - ukończone 16 lat; niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda, potwierdzona przez rodziców lub opiekunów;

  uczestników obowiązuje: aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do uprawiania jeździectwa, oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ;

  • wiek koni - minimum ukończone 4 lata;

  przed wjazdem należy przedstawić paszport konia z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak paszportu uniemożliwi wprowadzenie konia na teren zawodów.

 • Ubiór jeźdźców i rząd koński:

  • jeźdźcy występują w umundurowaniu zgodnym z regulaminami swoich organizacji i jednostek, bądź w umundurowaniu jednostek kawalerii, do których tradycji nawiązują;
  • w ujeżdżeniu jeźdźca obowiązuje kask (nie dotyczy jeźdźców pełnoletnich na koniach min. 7-mio letnich), w jeździe terenowej przez przeszkody obowiązuje kamizelka ochronna, natomiast parkurze obowiązuje kask crossowy lub mocowany trzypunktowo toczek jak w próbie skoków WKKW;
  • w ujeżdżeniu, jeździe terenowej przez przeszkody oraz na parkurze obowiązuje rząd jeździecki zgodny z przepisami PZJ. W pozostałych próbach konnych obowiązuje rząd kawaleryjski.

 • Zgłoszenia:

  Zgłoszenia ostateczne należy podać do dnia: 20.07.2014r. W zgłoszeniu należy uwzględnić następujące dane:

  • nazwę reprezentowanej organizacji/formacji
  • Imię, nazwisko, stopień, datę urodzenia zawodnika oraz imię i wiek konia
  • Imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego szefa ekipy;

  Zgłoszenia przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Kontakt w sprawie udziału w MILITARI – rtm. kaw. och. Jan Urban tel. 508 166 989

 • Osoby oficjalne:

  • Sędzia Główny: Kpt. WP Robert Woronowicz
  • sędziowie: Elżbieta Wnuk, Tadeusz Kowalski, Agnieszka Kloc
  • sędzia władania białą bronią: Kpt. WP Robert Woronowicz
  • sędzia próby strzelania: chor. kaw. och. Ryszard Drozd
  • Komisja Odwoławcza: Rtm. kaw. och. Jan Urban – Przewodniczący, por. rez. WP Zdzisław Krzyżostaniak, chor. kaw. och. Tadeusz Mroczka
  • biuro zawodów: Beata Cieras
  • gospodarz toru konkurencji skoki: Adam Galuba
  • gospodarz toru próby terenowej: Grzegorz Kordaczuk
  • lekarz weterynarii zawodów: Paweł Guzy
  • kowal: Tomasz Stypa

 • Warunki techniczne:

  Plac konkursowy podłoże typu „all weather” 70x50m

  Rozprężalnia: podłoże piaskowe 80x80m

  Próba terenowa: trawa

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników obowiązuje szczególne poszanowanie munduru kawaleryjskiego oraz barw pułkowych. Mundur kawaleryjski (garnizonowy i polowy) opatrzony godłem państwowym i barwami danego pułku powinien być noszony kompletny, pozapinany, schludny. Noszący go kawalerzysta powinien pamiętać, że reprezentuje pułk i powinien się zachowywać zgodnie z powszechnie przyjętymi normami noszenia munduru wojskowego.
2. Na terenie ośrodka, poza miejscami wyznaczonymi jako rozprężalnie, obowiązuje poruszanie się stępem po wyznaczonych drogach. Władanie szablą i lancą (treningi) może odbywać się tylko na wyznaczonych placach w wyznaczonych godzinach.
3. Osoby oficjalne mają prawo wydawania poleceń i instrukcji, których przestrzeganie jest obowiązkowe. Komisja Sędziowska i osoba nadzorująca strzelanie mają prawo niedopuszczenia do próby zawodnika, którego poziom umiejętności jest niewystarczający. Takie decyzje są ostateczne.
4. Organizator wymaga ubezpieczenie uczestników imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z ewentualne wypadki i kradzieże mogące zaistnieć w czasie zawodów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie zawodów.
7. Sprawy nie uregulowane należy rozpatrywać zgodnie z regulaminami zawodów PZJ.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KOŃMI

 1. We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy.
 2. Dobro konia powinno stać ponad interesami hodowców, jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych.
 3. Wszelkie postępowanie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom.
 4. Należy dołożyć starań, aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.
 5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.
 6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinie treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności.
 7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca.
 8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść ze sobą technik uważanych przez F.E.l. za niedozwolone.
 9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli tak, aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.
 10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.

Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Koniem


 

Nasza oferta

Pensjonat dla koni

pensjonatNa terenie ośrodka znajdują się trzy stajnie:

1 stajnia - 22 konie
2 stajnia - 11 koni
3 stajnia - 4 konie

Więcej…

Konie na sprzedaż

Erato

erratoeq male

NA SPRZEDAŻ

rasa - SP
maść - kasztanowata
wysokość - 175 cm

Więcej…

Kalendarz

Maj 2019
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pogoda

Weather data OK.
Wierzawice
9 °C

Data i czas

Odwiedzili nas

Dzisiaj 0

Wczoraj 36

Tydzień 131

Miesiąc 877

Razem 58292

Odliczamy:

8
8
7
7
2
2
dni
0
0
2
2
godzin
4
4
1
1
minut
4
4
9
9
sekund
Time passed: