601 36 93 93

      equistro@wp.pl

Nasza Oferta

Konie na sprzedaż

Ułani

Gadżety

memorialIV Memoriał płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego

ELIMINACJE MISTRZOSTW POLSKI MILITARI
pod patronatem Federacji Kawalerii Ochotniczej

Wierzawice - 24-26 sierpnia 2016 r.

Celem zawodów jest popularyzacja tradycji kawalerii II Rzeczypospolitej poprzez nawiązywanie do odbywających się w okresie międzywojennym Zawodów Konnych o Mistrzostwo Wojska Polskiego. Zawody odbywają się na terenie Ośrodka Jeżdzieckiego i Hipoterapii EQUISTRO Wierzawice.

Organizatorzy to:

 • Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego
 • Klub Jeździecki EQUISTRO Wierzawice

Eliminacje Mistrzostw Polski Militari przeprowadzone będą w siedmiu próbach:

 • ocena wyglądu konia, rzędu i jeźdźca,
 • ujeżdżenie,
 • jazda terenowa przez przeszkody (cross),
 • strzelanie,
 • skoki przez przeszkody,
 • władanie lancą konno,
 • władanie szablą konno.

 

MILITARI - PROGRAM ZAWODÓW

23.06.2016 - czwartek
21:00 - Odprawa techniczna

24.06.2016 - piątek
07:30 – 1- szy przegląd koni
09:00 – próba pierwsza – ujeżdżenie (LL WKKW z 2014r.)
14:00 – próba druga – cross LL – po zakończeniu 2-gi przegląd koni
- Typ podłoża : trawa , piach.
- Długość : 1600- 2500 m
- Tempo : 450-500 m/min
- Ilość skoków : 12-20
17:00 – próba trzecia – strzelanie (dziesięć strzałów z broni palnej na strzelnicy, pięć z broni długiej (50 m), pięć z krótkiej (25m)

25.06.2016 - sobota
06:00 – 3-ci przegląd koni
08:00 - próba czwarta - skoki przez przeszkody kl. LL ( 90 cm), otwarty, towarzyski zwykły, art. 238.2.1
- Typ podłoża - piasek/flizelina
- Wym.pl. konkurs. - 70 x 40
- Tempo - 325m/min
- Ilość przeszkód - 8-10
- Ilość skoków - 10-12
17:00 – próba piąta - przegląd mundurowy.
Rozgrywana w/g Regulaminu Kawalerii z 1938r , FKO , lub na podstawie regulaminu mundurowego organizacji dostarczonego wraz ze zgłoszeniem zawodnika.

26.06.2016 - niedziela
15:00 – próba szósta – władanie lancą konno
- tor piaszczysty
- dystans: ok. 200 m
- tempo: 450m/min
- cięcia, pchnięcia i uderzenia : zawarte w Regulaminie Kawalerii z 1938r
- ilość pozorników: 10
15:30 – próba siódma - władanie szablą konno
- tor: piaszczysty
- dystans: ok. 200 m
- cięcia ,pchnięcia i uderzenia : zawarte w Regulaminie Kawalerii z 1938 r
- ilość pozorników: 10

 

 

 • Charakterystyka prób i punktacja:

  We wszystkich próbach zawodnik, po otrzymaniu sygnału do startu, ma 35 sekund na rozpoczęcie próby.

  • Konkurencje jeździeckie (próby ujeżdżenia, skoków przez przeszkody i terenowa) rozgrywane i punktowane są wg Regulaminu Zawodów Krajowych we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w klasie LL.
  • Ocena wyglądu konia, rzędu i jeźdźca oraz zachowanie

  Ocenie podlegają:

  • Kawalerzysta: umundurowanie z oporządzeniem i uzbrojenie,
  • Rząd kawaleryjski: siodłanie, troczenie i kiełznanie konia,
  • Koń: zachowanie, czystość i kondycja
  • Meldunek i chwyty bronią: lanca i szabla,
  • Ogólne wrażenie

  Podstawowym kryterium oceny jest schludność, sensowność oraz zgodność z przedstawionymi wzorcami.

  Punktacja – od 0 do 10 pkt. karnych za każde z pięciu kryteriów:

  Punktacja i obliczenie wyniku: maksymalna liczba punktów karnych 50. Sumę ocen sędziów dzieli się przez liczbę sędziów dla otrzymania średniej.

  Mundur (garnizonowy) z oporządzeniem powinien składać się z: czapki, kurtki, spodni, butów z ostrogami oraz pasa głównego. Mundur powinien być zgodny z regulaminem FKO lub formacji, którą reprezentuje zawodnik, regulamin powinien być dostarczony komisji sędziowskiej na początku zawodów. W przypadku braku regulaminu, mundur powinien być zgodny z przepisami z roku 1938. Nie jest dopuszczalny współczesny mundur polowy z materiału w kamuflaż. Oznaki i odznaczenia na mundurze kawalerzysty powinny mieć potwierdzenie w odpowiednich dokumentach. Dodatkowe elementy oporządzenia nie są oceniane na plus, jednak w przypadku wadliwego ich założenia mogą być ocenione in minus.

  Uzbrojenie podlegające ocenie składa się z lancy oraz szabli (oficerowie i szeregowcy). Ocenie podlega stan broni oraz sposób jej noszenia. Rząd kawaleryjski składa się z kantarouzdy z kiełznem wojskowym z uwiązem oraz siodła wojskowego z czaprakiem i sakwami z pakunkiem przednim i tylnym. Sposób troczenia siodła wg. Regulaminu FKO lub formacji reprezentowanej przez zawodnika lub wg. Regulaminów kawalerii II RP z 1938 r. Wewnętrzne regulaminy troczenia powinny nawiązywać do wzorów kawalerii przed- lub powojennej oraz być sensowne i estetyczne.

  Koń powinien być wyczyszczony, starannie okuty lub rozczyszczony, rząd powinien być do niego dokładnie dopasowany.

  Zachowanie kawaleryjskie zawodnika: prosta regulaminowa sylwetka na koniu i na ziemi, prawidłowe, śmiałe meldowanie się komisji sędziowskiej, prawidłowe trzymanie i chwyty bronią. Obowiązują wzorce wg. regulaminu wyszkolenia kawalerzysty konno i pieszo z 1938 r.

  • Strzelanie:

  Natychmiast po ukończeniu jazdy terenowej przez przeszkody zawodnik zsiada z konia, oddaje go luzakowi i wchodzi na stanowisko strzeleckie gdzie oddaje pięć strzałów do tarczy w postawie strzeleckiej stojąc. Ma na to czas do momentu podejścia następnego zawodnika.

  Maksymalna liczba punktów: 50.

  Punkty uzyskane z trafień w próbie strzelania przeliczane są na punkty karne- zdobyte punkty odejmujemy od maksymalnej liczby punktów możliwej do zdobycia.

  • Władanie bronią białą
  • Nie jest dopuszczalny powtórny najazd na pozornik (powtórny najazd na ten sam pozornik eliminuje zawodnika z konkursu).
  • Obowiązuje używanie lanc bojowych. Stalowy grot, tylec, temblak, pętla lub tuleja przy strzemieniu. Minimalna długość lancy 280 cm., minimalna waga 1,3 kg.
  • Przy szabli obowiązkowo temblak.
  • Komisja sędziowska może wstrzymać przejazd, jeżeli braki w wyszkoleniu kawalerzysty mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konia i obsługi placu.
  • Płazowanie konia szablą lub popędzanie uderzeniem lancy będzie karane dyskwalifikacją zawodnika z zawodów.
  • Przejazd odbywa się na normę czasu. Norma czasu zostanie podana po ustawieniu toru pozorników. Przekroczenie normy czasu – za każdą rozpoczętą sekundę – 3 pkt. karne.
  • Pozorniki należy zwalczać w galopie. Pozorniki zwalczone w innym chodzie nie zostaną zaliczone – 10 pkt. karnych.
  • Lanca – każdy pozornik zwalczony prawidłowo – 0 pkt. karnych, nieprawidłowo – 10 pkt. karnych, zrzucone kółko – 5 pkt. karnych
  • Szabla – łoza ścięta (dwie części) – 0 pkt. karnych, łoza złamana – 5 pkt. karnych, pozostałe pozorniki prawidłowo pokonane – 0 pkt. karnych, nadcięta łoza, zrzucone kółko,– 5 pkt. karnych
  • Zgubienie broni - 100 pkt. karnych, zgubienie części umundurowania lub wyposażenia – 20 pkt. karnych.
  • W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu w konkurencjach władania bronią decyduje czas.

   

  Władanie lanca konno:

  W skład tej próby mogą wejść następujące elementy:

  • pchnięcie w prawo w przód;
  • pchnięcie w lewo w przód;
  • pchnięcie w prawo w dół (również w skoku);
  • pchnięcie w lewo w dół;
  • uderzenie drzewcem w prawo;
  • uderzenie drzewcem w lewo;
  • zasłona "młyńcem głowę chroń";
  • zbieranie pierścieni z prawej;
  • z lewej strony;
  • uderzenia tylcem;
  • zasłona "młyńcem bij" w stój

   

  Władanie szabla konno:

  W skład tej próby mogą wejść następujące cięcia i pchnięcia:

  • z góry w prawo;
  • z góry w lewo;
  • cięcie z dołu;
  • cięcie od ucha;
  • pchnięcie stojącego manekina w lewo w skoku, w prawo w skoku;
  • pchnięcie leżącego worka, w prawo w dół;
  • zbieranie pierścieni z prawej i lewej

  Odległości między pozornikami wynosi od 10 do 20 m.

 • Klasyfikacja „Eliminacji Mistrzostw Polski Militari:

  1. Prowadzona jest wyłącznie klasyfikacja indywidualna. Ustalana jest na podstawie łącznego wyniku z wszystkich prób. Zwycięża zawodnik, który we wszystkich próbach uzyska łącznie najmniejszą liczbę punktów karnych.
  2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o zwycięstwie decyduje lepszy wynik próby władania bronią białą.
  3. Zawodnik za nieukończenie próby zostaje wyeliminowany i nie jest liczony do wyników militarii.
  4. Po ogłoszeniu wyników danej próby lub końcowych - czas na zgłoszenie protestów do komisji odwoławczej: 15 min. Po w/w czasie protesty nie będą uwzględniane.
  5. W przypadku protestów i reklamacji obowiązuje kaucja w wysokości 100 PLN.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Nagrody:

  W klasyfikacji końcowej militari za zajęcie:

  • I miejsca- rząd kawaleryjski wz. 36
  • II miejsca- szabla bojowa wz. 21
  • III miejsca- lanca

  Dla zwycięzców poszczególnych prób przewidziane są nagrody rzeczowe: (sprzęt jeździecki , zegarek crossowy, pistolet pneumatyczny, lanca i szabla).

  Flot’s dla wszystkich uczestników.

 • Organizator zapewnia:

  • Wyżywienie dla szefów ekip i zawodników
  • Boksy dla koni
  • Opiekę weterynaryjną – rtm.kaw.och. Paweł Guzy tel. 661 940 230
  • Zakwaterowanie w warunkach polowych ( namioty) . Prosimy o zabranie karimat i śpiworów
  • Kowala zawodów
  • Karetkę pogotowia

  Konieczność złożenia wszystkich dokumentów przed rozpoczęciem przeglądu koni pod rygorem nie dopuszczenia do startu w zawodach.

  Dla pozostałych osób możliwość zakwaterowania:

  • internat przy Zespole Szkół Licealnych, ul. M.C.Skłodowskiej 6, tel. 17 242 00 19 (Elżbieta Sokołowska, pokoje 3-4 osobowe z łazienką – 4km)
  • Gospodarstwo agroturystyczne "Milenka”, tel. 669 534 111(odległość od hipodromu 10 m)
  • Motel “Stokrotka” Giedlarowa 278, tel. 17 242 51 07 lub www.motel-stokrotka.pl, (odległość 3 km)
  • Hotel "U Braci Zygmuntów" Leżajsk, ul. Klasztorna 2e, tel. 17 242 04 69, (odległość 5 km)
  • Dom Pielgrzyma w Leżajsku, ul. 11 Listopada 1, tel. 17 242 83 56, (odległość 5 km)

 • Uczestnictwo:

  Wpisowe wynosi 80 PLN od pary (koń i jeździec)

  W zawodach mają prawo brać udział obywatele Rzeczypospolitej Polskiej: reprezentanci Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskich i innych formacji oraz stowarzyszeń nawiązujących do tradycji kawaleryjskich lub broni jezdnych oraz jeźdźcy indywidualni kultywujący tradycje kawalerii lub broni jezdnych zgodnie z „Regulaminem Rozgrywania Zawodów Militarii w Oddziałach FKO”.

  Podczas trwania zawodów, wszyscy uczestnicy i członkowie ekip zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i zasad ogólnie przyjętych. W szczególności dotyczy to poszanowania munduru, symboli państwowych i religijnych.

  Minimalny wiek zawodnika to ukończone 15 lat. Niepełnoletni uczestnicy zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach po okazaniu pisemnej zgody opiekunów prawnych. Zgodę należy dostarczyć podczas odprawy technicznej zawodników.

  Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i norm bezpieczeństwa obowiązujących na zawodach sportowych.

  W czasie trwania poszczególnych prób, wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

  Osoby, u których istnieje uzasadnione podejrzenie, że przystępują do próby pod wpływem alkoholu mogą zostać poddane badaniu alkomatem na życzenie Sędziego Głównego. Odmowa poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie będzie traktowana, jako przyznanie się zawodnika do tego, iż znajduje się pod wpływem alkoholu. Konsekwencje nie poddania się badaniu będą takie same, jak dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. Osoby będące pod wpływem alkoholu zostaną decyzją Sędziego Głównego zdyskwalifikowane.

  Przystąpienie zawodnika do każdej próby jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż jego stan zdrowia pozwala na udział w danej próbie. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, iż są zdolni do udziału w zawodach konnych.

  Dopuszcza się start jednego zawodnika na kilku koniach, jednakże w klasyfikacji poszczególnych konkursów i ogólnej , pod uwagę brany będzie wynik na koniu wskazanym przez startującego przed rozpoczęciem zawodów. Wybrany koń startuje jako pierwszy!

  Dwukrotny start jednego konia nie jest możliwy.

  O kolejności startów decyduje losowanie przeprowadzone na odprawie w obecności Sędziego Głównego oraz zawodników. Sędzia główny może zmienić kolejność tak aby umożliwić start zawodnika, który występuje na kilku koniach.

  W próbach lancy i szabli zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc w klasyfikacji ogólnej.

  Minimalny wiek konia to ukończone 4 lata.

  Ostateczny głos w sprawie startu konia w danej konkurencji należy do Sędziego

   

 • Ubiór jeźdźców i rząd koński:

  • jeźdźcy występują w umundurowaniu zgodnym z regulaminami swoich organizacji i jednostek, bądź w umundurowaniu jednostek kawalerii, do których tradycji nawiązują;
  • w ujeżdżeniu jeźdźca obowiązuje kask (nie dotyczy jeźdźców pełnoletnich na koniach min. 7-mio letnich), w jeździe terenowej przez przeszkody obowiązuje kamizelka ochronna, natomiast parkurze obowiązuje kask crossowy lub mocowany trzypunktowo toczek jak w próbie skoków WKKW;
  • w ujeżdżeniu, jeździe terenowej przez przeszkody oraz na parkurze obowiązuje rząd jeździecki zgodny z przepisami PZJ. W pozostałych próbach konnych obowiązuje rząd kawaleryjski.

 • Zgłoszenia:

  Zgłoszenia ostateczne należy podać do dnia: 20.06.2016r.

  W zgłoszeniu należy uwzględnić następujące dane:

  • nazwę reprezentowanej organizacji/formacji
  • Imię, nazwisko, stopień, datę urodzenia zawodnika oraz imię i wiek konia
  • Imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego szefa ekipy;

  Zgłoszenia przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 661 940 230

 • Osoby oficjalne:

  • Sędzia Główny - rtm. kaw. och. DARIUSZ WALIGÓRSKI
  • Sędzia WKKW - BARBARA ZYGMUNT
  • Sędzia OZJ - KATARZYNA MASTALERCZYK
  • Sędzia prób kawaleryjskich - por.kaw.och. PAWEŁ WIŃĆ, por.kaw.och. MIROSŁAW FIRST
  • Sędzia próby strzelania - Kpt. FRANCISZEK FEDOROWICZ
  • Komisarz zawodów - JANUSZ SZLACHTA
  • Komisja Odwoławcza: rtm. kaw. och. JAN URBAN (Przewodniczący), rtm. kaw. och PAWEŁ GUZY
  • Dyrektor zawodów - IRENEUSZ SZLACHTA
  • Biuro zawodów - chor.kaw.och. MARIAN RZEPKO (tel. 661 940 225)
  • Gospodarz toru konkurencji skoki - ADAM GALUBA
  • Gospodarz toru próby terenowej: JERZY SZUMILAS
  • Lekarz weterynarii - BARTŁOMIEJ MIERZWA (tel. 602 397 129)
  • Obsługa medyczna - MEDIK TRANSPORT
  • Kowal - TOMASZ STYPA (tel. 606 493 968)
  • Szef stajni - ANDRZEJ GĘŚLAK (tel. 661 940 234)

 • Warunki techniczne:

  Plac konkursowy podłoże typu „all weather” 70x40m

  Rozprężalnia: podłoże piaskowe 70x70m

  Próba terenowa: trawa

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników obowiązuje szczególne poszanowanie munduru kawaleryjskiego oraz barw pułkowych. Mundur kawaleryjski (garnizonowy i polowy) opatrzony godłem państwowym i barwami danego pułku powinien być noszony kompletny, pozapinany, schludny. Noszący go kawalerzysta powinien pamiętać, że reprezentuje pułk i powinien się zachowywać zgodnie z powszechnie przyjętymi normami noszenia munduru wojskowego.
2. Na terenie ośrodka, poza miejscami wyznaczonymi jako rozprężalnie, obowiązuje poruszanie się stępem po wyznaczonych drogach. Władanie szablą i lancą (treningi) może odbywać się tylko na wyznaczonych placach w wyznaczonych godzinach.
3. Osoby oficjalne mają prawo wydawania poleceń i instrukcji, których przestrzeganie jest obowiązkowe. Komisja Sędziowska i osoba nadzorująca strzelanie mają prawo niedopuszczenia do próby zawodnika, którego poziom umiejętności jest niewystarczający. Takie decyzje są ostateczne.
4. Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań uczestnika, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczenia, pożarów i innych zdarzeń losowych podczas Zawodów military lub transportu.
5. Organizator wymaga ubezpieczenie uczestników imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z ewentualne wypadki i kradzieże mogące zaistnieć w czasie zawodów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie zawodów.
8. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ i FKO. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Konkursy towarzyskie rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.12.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową .
9. Uczestników konkursów towarzyskich obowiązuje Uchwała PZJ z dnia 06.12.2013 r, orzeczenia lekarskie dopuszczające do uprawiania jeździectwa, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
10. Sprawy nie uregulowane należy rozpatrywać zgodnie z regulaminami zawodów PZJ.

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KOŃMI

 1. We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy.
 2. Dobro konia powinno stać ponad interesami hodowców, jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych.
 3. Wszelkie postępowanie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom.
 4. Należy dołożyć starań, aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.
 5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.
 6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinie treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności.
 7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca.
 8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść ze sobą technik uważanych przez F.E.l. za niedozwolone.
 9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli tak, aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.
 10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.

Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Koniem

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

Wstęp na teren zawodów bezpłatny

 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)

 

Nasza oferta

Wesela

wesele03Wasz ślub może być wyjątkowy...

Serdecznie zapraszamy Młode Pary do skorzystania z naszej oferty - oddajemy do Państwa dyspozycji stylowe lando zaprzężone w parę siwych koni wraz z powożącym.

Więcej…

Konie na sprzedaż

Erato

erratoeq male

NA SPRZEDAŻ

rasa - SP
maść - kasztanowata
wysokość - 175 cm

Więcej…

Kalendarz

Wrzesień 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Pogoda

Weather data OK.
Wierzawice
19 °C

Data i czas

Odwiedzili nas

Dzisiaj 36

Wczoraj 47

Tydzień 164

Miesiąc 120

Razem 76727

Odliczamy:

1
1
3
3
4
4
1
1
dni
1
1
7
7
godzin
5
5
5
5
minut
3
3
1
1
sekund
Time passed: